خورشید ما سعی ما بر اینه که گناه ننویسیم و آنچه که بر ما واجبه در نوشتنش کوتاهی نداشته باشیم امیدواریم در این مسیر شما هم ما رو یاری کنین http://khorshidma.mihanblog.com 2020-05-30T21:19:56+01:00 text/html 2014-02-07T04:05:06+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت لطفا امام رضا را از فرزندان ما نگیرید! http://khorshidma.mihanblog.com/post/216 <div class="section field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item odd"><h1 id="page-title" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/image/24_25119.jpg"><img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/media/image/24_25119.jpg?itok=aOZfAQEg" alt="امام رضا علیه السلام" align="left" border="0" hspace="4" vspace="4"></a></font></h1><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">وقتی که صحبت از مشهد می‎شود، همه ما به یاد امام رضا علیه‎السلام می‎افتیم و دلمان هوای زیارت حرم با صفای او می‎کند، اما فرزندان ما وقتی نام مشهد را می‎شنوند، دلشان هوای دو جا می‎کند:</font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">۱. شهر رویایی پدیده<br>۲. سرزمین موج‎های آبی</font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">چرا صدا و سیمای ما به تبلیغاتی اجازه پخش می‎‏دهد که به مرور زمان چراغ هدایت، امام رضا (علیه‎السلام) را از فرزندان ما می‎گیرد و به جای معنویت، هوا و هوس را در وجود فرزندان ما تحریک و تقویت می‎کند؟</font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سوالی که این‎جا مطرح است این‎که چه کسی دارد برای از بین بردن فضاهای معنوی کشور برنامه‎ریزی می‎کند؟ و چرا در جوار فضاهای معنوی امام‎زادگان فضاهایی ایجاد می‎شود که در آینده، حرم ائمه و امامزادگان علیهم‎السلام در حاشیه سفرهای ما قرار گیرند؟</font></p><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">فرزندانمان ما در مراحل رشد، باید در همه جنبه‎ها رشد کنند و لازم است که والدین برای رشد معنوی و معرفتی فرزندانشان برنامه‎ریزی کنند، وگرنه رسانه‎ها، برنامه‎ریزی نادرست خود را به در ذهن ما و فرزندانمان وارد می‎کنند.</font></p> </div></div></div> text/html 2014-02-05T15:55:42+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت سؤالات یک کم سوا از رئیس جمهور با سواد http://khorshidma.mihanblog.com/post/215 <div><span style="font-size: 11px;">صلام آغای روهانی. بنده یک کم ثواد حستم که از مهظر شما چند ثؤال داشطم.</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">1-شما گفطید چرا دانشگاه ثاکط اصط و انطغاد داشطید. لتفاً بگویید چرا وغطی در دانشگاه هاظر شدید نگزاشطید طا دانشجویان با شما ثهبط کنند؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">2-شما به ما گفطید آنحایی که از طوافغ ژنو انطغاد می کنند کم ثواد حصطند. لففاً بگویید 20درسد بیشطر اصط یا 5 درسد؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">3-شما که با ثواد حصطید فرمایید برد برد یعنی حمه را ببرند و ما حیچ نبریم؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">4-شما که با ثواد حصطید بفرمایید پلمپ کردن باظرثان آژانص یعنی فعالیت نیروگاه های حصطه ای؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">5-شما که با ثباط حصطید بفرمایید داص را کلید باید طلفظ کنیم؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">6-شما با شعار اعطدال آمدید. لتفاً به ما بگویید یک طراظو برای نشان دادن اعطدال باید حر دو ترفش برابر باشند یا اینکه ثمط چپ آن پایین طر باشد؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">7-شما که گفطید از انطغاد اصطغبال می کنید به ما بگویید پث چرا طا انطغادی می شود ثریع فیلطر می کنید و می گویید کم ثواد اصط؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">8-شماکه با ثواد هصطید چرا با کم ثواد ها مناضره نکردید؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">9-شما که با ثباد حصطید بفرمایید آیا طاریخ ایران را متالعه کرده اید؟ از غرارداد طرکمنچای چیظی می دانید؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">10-شماکه با ثباط حصطید بفرمایید برداشطن تهریم ها یعنی تهریم شدن چندین شرکت بعد از طوافغ؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">11-شما که با ثباد حصطید بفرمایید عظط و شرف ملط یعنی دادن صبد کالا آن حم به این شکل بصیار تاصف بار؟</span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;">12-شما که اعطدال گرا حصطید بفرمایید صبد کالای جوانانی که بیکار حصطند و بیمه نیصطند کجاصط؟ نکند چون ثواد ندارند به ایشان صبد نمی دحید؟</span></div> text/html 2014-02-05T08:04:16+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت چطوری فراموشش کنم؟ http://khorshidma.mihanblog.com/post/214 <font size="2">خانمی 36 ساله هستم و با همسرم مشکل دارم ... می خوام بدونم آیا رابطه ی من، در دوران قبل از <img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/media/image/24_24871.jpg?itok=kZyXh2N5" align="left" border="0" hspace="4" vspace="4">ازدواج با پسری در ایجاد این مشکل اثر داره؟ &nbsp;با اینکه پسر عمه ام الان معتاده ولی بازهم به اون فکر می کنم و نمی تونم از ذهنم بیرونش کنم نمی دون چی کار کنم؟</font><div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"><p style="text-align: justify;"><font size="2">پاسخ:</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">دو نکته مهم:</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">1. خداوند یک داستان عاشقی در قرآن بیان نموده است وشخصیت عاشق قصه یک زن است و آن هم زنی است که شوهر دارد و شوهرش از لحاظ شخصیت و پرستیژ اجتماعی اولین و بهترین است. که حتی آبرویش هم رفت ولی نتوانست از یوسف علیه السلام دل بکند. 30 / یوسف</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">2. چرا خداوند فقط به قصه عاشقی یک زن پرداخته است؟ خداوند چه چیزی را به مخاطبان کتاب خود می خواهد بگوید؟و یک زن چه چیزی را از این داستان باید بردداشت کند؟</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">نکاتی که قرآن، شما را مورد توجه و تذکر قرار می دهد:</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">الف) ای زن مراقب باش کسی بر دلت وارد نشود که عاشق می شوی و دل کندن از آن سخت است 32/ یوسف</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">ب) مراقب چشمان خود باشید که نگاه راه ورود به دل است و مراقب ارتباط های خود با نامحرمان باشید که هر ارتباطی می تواند گامی برای وابسته شدن است زلیخا گفت: اگر من به خواسته های خودم نرسم یوسف را زندانی خواهم کرد&nbsp; 32 / یوسف، چه بسیار دخترانی که مراجعه می کنند و دنبال راهکار&nbsp; برای خارج کردن یک پسر از ذهن و دل خود هستند و می گویند: «با یه پسری مدتی ارتباط داشتم و الان به من میگه که من و تو به درد هم نمی خوریم و ... حالا دیگه نمی تونم اون رو فراموش کنم چی کار کنم که بتونم فراموشش کنم؟ » ...</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">و خانم هایی که متاهل هستند ولی نمی توانند از عشق های قبل از ازدواج خود رهایی یابند مانند سوال مراجع کننده ای که ابتدای بحث بیان شد.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">ج) تنها راه خلاصی از این نوع وابستگی ها( عشق ها) دل بسته خدا شدن است، اگر یوسف معشوق موحد و الهی نبود شاید زلیخا هیچگاه نمی توانست از دلبستگی به یوسف علیه السلام رهایی یابد و با جایگزین شدن عشق الله از دلبستگی به یوسف رهایی یافت و از همه واجب تر پیشگیری است. 53/ یوسف</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">د) همچنان که ارتباط های مداوم با جنس مخالف دلبستگی می آورد(21- 23/ یوسف) ارتباط مداوم با خداوند هم دلبستگی و عشق را در پی خواهد داشت، توصیه می شود خواهر بزرگوار به جای فکر کردن به اینکه کسی را از دل و ذهن خود بیرون کنید سعی کنید فقط ارتباط خود را با خداوند محکم تر کنید.&nbsp; </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">و) مطمئن باشید که وابستگی های قبل از ازدواج گزینه هایی است که فراموش نمی شوند و اثر مستقیمی در روابط شما با همسرتان می گذارد لذا دختر خانم ها مراقب باشند که هر ارتباط قبل از ازدواجی وابستگی می آورد که راه تعقل را بر شما می بندد مانند زلیخا که تا پای از بین رفتن آبروی خود پیش رفت( با اینکه متاهل بود) اگر می خواهید عقلانی فکر کنید سعی کنید وابسته عاطفی نشوید و برای اینکه وابسته عاطفی نشوید مراقب خود باشید که هر گونه ارتباطی، وابستگی عاطفی برای شما خواهد داشت. صبر کنید تا گزینه ی مناسبی رسما با خانواده اش به خواستگاری شما بیایند.</font></p></div></div> text/html 2014-02-04T04:00:21+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت ورود امام زمان ممنوع! http://khorshidma.mihanblog.com/post/213 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">یک هفته بود کارتهای عروسی روی میز بودند.هنوزتصمیم نگرفته بود چه کسانی را دعوت کند.&nbsp; </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">لیست مهمانها و کارهای عروسی ذهنش را پر کرده بود.&nbsp;</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQUFBQXFxQYFxcYFxQXFxcXFxQWFhUVGBcYHCggGBolHBcUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLiwBCgoKDg0OGhAQGiwkHCQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAADBAIFAAEGBwj/xAA7EAABAwIDBQYEBQQCAgMAAAABAAIRAyEEEjEFQVFhcQYigZGhsRMywfBCUmLR4QcUI5LC4rLSFYKi/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAIhEBAQEBAAIDAAIDAQAAAAAAAAERAhIhAzFBMlEiYXFC/9oADAMBAAIRAxEAPwDzEKQWgthcT0UoXRjv4McQCP8AUwucldF2fOahUZwPoR/BWnxfeMvnnrQdhd7D1W8HH1A/ZR7J1sr6rNM7Wx1zhv8AzWuzRipVZxbP+pj6pbZssxQjWTbjHeA9Fr/Tm/t6XRp25AIFSoWEudJZ6tP1CZw1QG4u0j0O9aq0pc3e0SfHd9fRaoZiWtcBIAggzpcGQuPmm6pjKdd1NlYsqCi6rOQ2MDN+H8MHquzr0Q5padCCD46pXaGApuyF9Nr5IbfWNPFLrnyglxzv9OM5dXMFtImACQQDmkQRYwJ05LsM7muALdZgi8WOvAc1CtT+HTBYAGtIzNAAGWb9LX8EzktPNVJhIYhuYQLTr/CnSZGmgFvol8xFQDUOaT0LS0eRzeidju+P0QZStSNnD5hPiDq3xgeiJSqA6aiJG8WmCiwgAZanJ4AHVsmPEE/6oIZzTbRRw9SXOB/CR5EAg+48EyCCIO7RAbShxdOoA8jMnzQEKbMgc46l0mN2gHkAEQNEl43gaaGJg+qJUNrXCRYe+XRAgDrckn2TI5igbwJJ04eahhKGVrW/lAHlvUqTiU1QvPEag80AqWqJan6lDeNEtUbCeAgxkOIHy6nk48OupUK9YAgcbcp6olG7Z6k+ZS+JfNvuym3FSIvqZb70niKpd92RS1DLUlYsMAz/ABgdVrEUwRBFohHo0sotyPjAH0WqlxzTTVcAQ6JJEeRmydZ846+6jQw8ADWE3Qwhc4brjVOQtQqtseq8y7b0oxJP5mNPuPovVMRTguC877f0u/Sdxa4eRB+qy+b+LX4f5OOWkXKsXNrqxMBSAWgptUNEYV72Ud33t4snyP8A2VOArHs+/LXZzzN8wfqAq+O51EfLzvFTwPcxkccw8wY+iBinfDxTXcKjT4ZhKY2yMmJY79TT63Qu01OKkrov043fEfDuPlLgCOBc4CR4mYVixkz0KRwsVqDDuexp82i6awdY6Gz268/1Dkf4WsQFjGQ2RPdLXG50BBd6SnModlOsTHjv++Kk8B2oCJTi4OhTBV7y3NIlusjWBqCN/gmqZBHW4UK9GQRNjY9N6I1qZBClfNviByH3HkmHNsEDEgx3YnWNx5cluhiRmLb7pB4HQ+hSCUoGKIIjebDrrPhr4IlQQYStQ99vR3nb6SmDOcxxjjvQKeJnWxkiJ4cOKK5u8aJSsA4xwLXHzkeyZD1asbj6Jc14LeBJnyKDicT98Uux8lRe/wClzlcUsROisMNKq8G1XWEYiW1VmRe7OAIgixEFUG0qORxad3qNxXS4CnZI9pcNOV3gfp9Vr19Mp9uQc3duknzMoZYnqlNAe1ZNCjmrVClLgOaK8IuAb3p4BE+zv0ZFMgnhunXotFo6ojkMrTGbBpaycwwktPNJsVhgmqomg49nfPivP/6h0/8AHSdweR5tn6L0baTe8Oa4ft5RnDO/S5h9Y+qx+aeq0+K/5R5xmWKMLS43cZAWwthbAWa2wUfCVMtRjuDmn1EoMLcIlynZsxd9sKV2uQtv95lN/wCZoPoE9t8Z8Ox/ENPmElU7+Dpn8st8iR7Quu/rz463sdWzYSn+nM3/AFcY9IVvgmyM+91+jfwjy9SVzP8AT2rNGqz8r58HNH/qV1OzD3A06tGU9W2nxEHxWnP1EVKqwyC06G43EfvvRMK8PJFwQYPIwCD6hSxDSGktuYt14HxRKNICY1Jknn9gKyRa08fZQwLcuYGfmd5OuCPP0TBbG5RpvkkaEag+h6IDVVkCdyVo05IeRDiBI4DWPVOuCi0C6YL1NSl69ORwIuDwKaeyEJ4QC9KsZIiCNeF508kHFVQ0bpOv8rd4J0kk9bwI8AEnUpklZ9dfipC8km6K2yJToLKzIKSlhgXq+wLlzeFVnQxZbpHunyd+nbYDRR22yaa5enteqNCP9QmB2hcQW1Ggg7xYjnGi21lhOu1J1ArCuk3MJ0WdXCT0zgWQCeKPTwoF3XU3Kuef0rfwN6EUR6HCpKTE9hDdJNTWHN04VMbTFmlcp2soZsPWH6CfK/0XVY94LBxHmqXadPMxw/M0jzCj5Junx6eLSsUXCLLFwY7zgCkFEKYWTVgUgFoKYCSnQ0u/ggPy5h5OMeiQ2X3sNVb+V8+BA/Yp3YTppVWcDPg5v7gqu2S/KazeLZ8jH1XZzdkv+nn9TOrP9rb+ntSK1Vn5mA/6u/7Lu6lAjvN+aw5O3AH915bsXFupVw5pg3EwDY9V6FhMXWdBDp3izdY6LT476Z9T26BlArMsEDedOe9IDadVvzBp9CpN2uwuBcC2J56rTYnKsXs+/BLMbcONiRA5A3jmbItOsHGWODhvE/ZCjiHiwNoIPkZTLK3UbPkl8PSguA0BtykTH3xTW4GREwL79f3UKkgTYpWnJQsQ2BKhhMEaneNmbh+bmeXujbLrh7i1wTu0hlgAkX3FL79qzFZjcMgU9nTc2WnPcHKwosqP+Vjj4W8zZZ+Or9KvFYYN0S1LCF9zpx49F1NHYoHerGf0DTxO9L41wJsIWk+O57R5zfSpNOLBaATD1BtIkp4NCc6ETDYMuMvs3hvP7BWOG2YdTbmdfAbk58MN68SrnKfIuaM62USANESpUS5MqskL3UXlBcVJ7gNTHqUAYgHQE9eWvVTppFRIjW2qBXqPMQY4jQHf1QsNUkExvI8jCWgXE4wNFgTcAbtSB+5WNxLjO7p5IT2CZ4aKdNsjnwS0C4YyTPBSraBDwp73gUV47viUg8V2qzJWqt4Pf/5FYrPtVgT/AHdYjeQfNoKxcVmV2TqYUyKDlNr1siVhrpzUWFGCHkUmopxcdn3w544t9j/KUpNjEEccw8wSp7HqRVbzken8KWNGWu136mro+O/4T/rj+af51Xv7tQHmvTezVYGm1ee47DEvIaCTNgLkrvuy2x64pgOGXkdQtvi+8Y9z0vMWWxchc9imibSutZsIx3j9/fNRfsoDd9/fuum8aylxxTsS5ujStO29V0OnO6u9qYSLAJDB7EzOl47ov15dFh3fH1GvM0/2a2fUxJz1SW023AFi48eQCs8ZTNN+U3G48Rx68U5gsV8JndaC46N0HjwC5LbfaOtU/wAZDWQ7vEAzPIk2CqWeO0ZdyOgo4bK5tUaaHmCjY2sSARHAmdN8QqrYW1/i0nUn91+YQb97+Ufb+JylrGD5QA6OKLZhZdI1cT3oJnxj6K5we3XNaGhgIH6j+yocDgnVCTIkbiQD4BHfRrtMfDEDx0MJ83Po7N+1zU2s5/4D4H+FOlhXv1bl6m/kElRxjxYtA8k4zaTo3eSry37qcz6O0tlNF3ElMjIz5QB98VUP2g6QIJmeAtx++Ki6q48B6+6qdT8TZVjUxU6JOpXHHwF0vmk3MnWJ+i25m8I8hjTq3AefTgk6tZ2YSZaYFrQQOA1EJohLUe89/Iho8g4n1HkptNI8FoWW8QwOEFBY4h2U3ETPjF0BOpB5ILYHdG6LdUeowSlxTh5daCG+YJ/dIMrMBEXSgqFpY115kZuYE38FYPIM7ikmNJMnWTHIIoOMd3mnjH8phws5JE6RoE+7U8wglBjNmNe8uIuY9AAtK0IWJeMPXjzSjsKqqWII1T1KuCvP65r0eO5TgW8qHTcrzZOxH1oJ7jPzEXPQb+qyy76bbM9qvCznblBJkQBcm/ALrsP2UfXcHVT8NvAXefo316K32Vs+lRHcbfe43cfH6BXNGour45kyuT5b5XYJsjY9GldjBm/MbuPiV0eGb4KnoVE23Ec1182Ry9criAhPLBrCrnYtLVKyq/JiZ8epY7IdGjqkHVGgifLik9obVDe627vQdeKWwTC4yTJKy8fK7Wv8ZkdLhmNdfzXB9oIFapGjjJ5ALqdtbQ/tsMSBL3WaPqeQXlOMx1RxMuJJmfFV31Pqp5l+3U9mNoYd7qtf4rSKDHODZ3hjrwbkbk/sDtDh8c+o2lmloDiXCCQ4kTz09QvFMHVbTcS4OMSBBA4gySDHlu5yOq/pXjm0sW8uMNNIzy/yMA91EFetu2czfosw2GEXuNx4jiUzjB3D4DwJAKLlWvjGflS7GtmALhFmEOs0eMEDj4IlInLfWBPXemAarw0F2sBEA3rKjAQQd4hY0wITANSmCZ0Im/VbwpJb3tYM+G9brNBI3QZ8lIiyQDKUY/JUPB0EH9QEEeQHqmylsWQGkkTA09kUxqhBHA+6WptIAkyd5U6DCGgEyQLlBr1S2LSCQOdzCQEelc5DodEHQjiNxTmcaH+Uq85QXO3egQG6hhAp1xMjdqnHCQFXPpEVCd2UeJmyAaqDeNCnqZ+U8o9EhTIIjem6B7o5GEEG8XW1KoLlYmHidTDApZ1ItVnCzKvOnePRvxymOyR+JiKbXCQJcZvZon3hek51xHY/DhtR7/05R4kE+y61tYKp/pHueqfpOTtJyq6dROUaqqFVkyoiiqkhUACNgarHG5steZb9M+rIcpBztP4Q9pYVwbYq5pNEd3RTdRkQumfHIwvyWuCGEMq62bRgSdAnK+GaDJ09+iWq1JtoBu+qMwrdUPa6oXi+kGB0Ij0lee4m0lembWaHMdoSB5LyvbToa4dVh8n8mnP05p5bmfIJknLBiDmnxtPmn9g3qVGxGfD4lscxRc8f+KSoVGNcc7S5paRY5XNJAh4Ohg7jqJ01T3Zl8Yyjr3nFnPvscz/kpv0P16r2a7Z4evSpUaj4rFtNjhcBz3NjuzrfhvK66lVOh+YRPPmF84NqHLc6RB3gjgfvQL6A2U576dE1cpqCmxzy3TMRqOWq1461HXOHqlMFwdwmOpEexUwFpwsl6DjLgTMER4gWVpErN5keMIdAki+snlI3FSNQOEcDcb1Av75b+kH1KA1WeReJjzRKTwY4FZUvP3dBoNytA4AeiAk5KY/5D1HoQnX3uNd6ScZfG5onxJgexRQOw+qWr08w1gggjwMolaYtruQqNcOkEX3jhzHJARxTAW6w4XBSn/yVF80/iNzE6T6IO2acM1OQvp59bU8wzxHKVxG3MJkxYZhaja1Nx7rmAzqbQdICjrrDmPRsQSBYSdwUarLcFKmHZW7zAm++Losgt8LfsrJWUnmS06iD1BVrQfLJ++CrhR7xdvMDwCdwxiRy+qUBh4usW23AW0yeMNepgpVTDl5d5erOnS7DEMJ4n2Vox6rtniKbRy97p1hXRzMjm6u2naVRGq49rNTeJDRqefRVdfEkWptzO9B+5SP9hVDhUqXzHKT1BI9lPnNxXjfHRjtx9V0OMDc0afyVebNxxC4qowisGi0kDzNla4nFmhAcJPI2W/HWMuvb0bZ+0yFYv2xLbGfb+VzDnBlNzm65SQfCyew7IAG4D2C6NYWGH1iTc3W4SOO+R3S/SbnyTFVxAzASAb8Y4jiloL42nm01G/3HiPovM9v4QlzhzK9UqXY4jeJkcxquO2tswl194BPWLrL5fyr4eYYqk6m8SASADBEjfuOqJsyrlxFFxERVpHye39lfbf2FWdVYaVJ1QZRoJEgnX0QaHY3HVTIpZTxLmCD0zSpns67ns92AbTqfFxDm1YLstLKCwSe6TOpiN2vFdoz5zGmUDxBJjyKwS1gLtcoJjjFx5rWDHdbxIk9TcraTIzt0w51ggOcGyTaYk9EOtIOYHQXB0I+hUn1Jb3hYi4OvRMlZtnb1HDvl+YuI+Vok668k1sfatLFAvpm4gODhDhwkcFyu2cOC+sH06jm1m/46jLlhyw0x13KX9Pth1KGZ9SRIyidTcEuI3aeqznVvWZ6VZMdgGnNM8gN3VCxrLEixAseinUBBsQRPkFlY5hB8efJaJaw1QkNOkgeuqVJiqf1NEf8A1Jn3TTClsUARcxFweBQY7iCOBStBsfNqZn6BRw+IDpuLGJG/moYiqR8rSfGAkEjQkk8RHKyQp0WCSGhpkiYG7mjCo8NOgJkyTMTwVFisVUJygiOUe6XXWHJq22Xjy5+Q6gmToOqa2piajQCwB94sQIHG+qrdk4QzJVjhsFUZmdUdTfSzAZTZ4zaEcQDAhKXrBcSw9UkTY8REEeCPTjWUpWw2QzT6xy5ItGq1+lncDa/MJ7n2WGmvstpYVRvIB3grFXlCyvKqWEe7RpVjhuz1V2ogL0ChgmN0aFPHENpPIH4XadIXnTl6F7cjSGgHRdDs/YhIl9uW/wAVPYuywwBz7u3Dh/KuQVpb+MYFQwDG6NCDt2iDQdA0LHeThPpKdBQ8azNTe3i1w9CpnqnfbzPbzctUOHI+RTfats5XcQg9pGyGO4j3umdqd/C03fpb7Qui/wDqMp+OjwVX4mGpDe+m0f8A5hx8Lq4a6LzpvXMdjq2am0fka4edQ/TKuo3Ba83Yzv2nTvpeb9UtjMf8Njy4HugW4yYA6z7reGYQ4hvyDdwOsN5LW0cP8VrqRkZhOYbiCI9Y8kycni+11elUALWBsjuEQS0GD47l13w2V6bHiQHtB5wRp1XNYrspUrup/GdTIp2zhp+I6TmJducZm5vdddh6bAwMaO60Bog6QIhTzL/6O5+I4fAtaO6P4AWmN/y2/Ic3mMv/ACRGHIJLrCbncOB/dGY3hvVpEqCWweaWwb+6AfmbY+FgfEQi1Ko0kJeq6btmdx/edQimPWEkdZI48PVRe8RcjqoCo7gB6qD28T7BAbrjK0RGoEbokT6SsrvBbY94GRE35WUYHX75rd+CQbNXkfRBcDM2FuqLlPFa+FPNMAu4Fx8/2QnUwfwynm4c8EQYM7yEtgyq1tPgAFv4XEq0/tW9UQU2jcEvKH41Q4nByLBJYfY7wZy28F1LqQ6IT6PArO3bqpCOGwwbrm8B/KLiqLajcpBiWmSRuIIsOiK6i7iP9VD4Dt7zHAABPaMiDGiTGgslsdSAGcat9RvH1TwaAIGiUx7C5jmt1cI6TaUtPESaZu/5t/tKxKYql3j4ewWKQcBU0JpRGlc7cRqmChhTCYEBU2lCCmCgnn/aGjFOPyuc3/Ulv0W8IM+DA4Bw8nFP9oqV6w/VmHi1rvclI9nb0Xt5n1H8Lonu/wDYxonZJ2VriBOVxkDXK4C/gWz5rsKFa0i4PkuS2I00XPkEh0acQf5XQ7Nw7nv/ACsMF0bgDBPUyAq4uRPX2tsIzcAd548ySjADwn+VjsRAc1kNa7WOAuGybwf2VbRrZnEQTljhEkaK9Tg9KqAXG5kyBc6QFjX99zmtsYseImT5R5LJPAD1WCmTqT7eyYTe4ngByH7obWtAAkmNNSiMoDh9UwzDngi4C7eQ+ilB6J12EiJIvwWxSCnzhzmkvhcSSiMw/AJujvhboF03spvyf1Fz4wBhT0UhhhvKYJ1QXFK90TmIOpNNr+CGHZdBHqUUUzKZa0KbtOYUL3cFr443ghOrRajDKBwOhUnfcIr6LTuQX4YbiQn7HpElRDls03DfPVRncR4jgiUrMbKgVsodThpKZBvfuFz7IANyG95287gilk91thvO8otNgaIFkAuMA38Uk7zMLExKxAV7SiBLsKM0rmbjBSCg0qYTJNbBUApBAUG3qU1D+qmPMFwPoWqkwFF1PNz+i6zaeBdUcwtgQHAzzykeyFR2GPxO8h+61nUyM7Lqtw1Mm5XQ4DDENBM96+v4bgW6gnwClRwLBaJ6pmmfYeWg9k51PxN5sVvaAOZQrfCLi/4b8sXIJaYiN6zYLT8FuYQ8kyDrY5b+Ss2AHzRqhJiToAPAJ+VGRFtBTyAaBaaVtF6tEkSC3IiSYC01vHRQq0w833aBRVSaaZUC1RwzqhOQTAkpYENDjBMaQN/Na/vKjAWtZ3XC79L/AJVRZfxGlVOctTOYDVJ4dt8x+ZFe6UeFPyGNZvFCgOMwAgOYFhVeKbTL25hYx0QsNUcDB0Qcp3FEpjjqjxtGyHjUUfiJVzkMuKMp7DudRLkkahUTXQDpKi7EZQ6DEiDz5JVuLChVdTJzOIkbynKVTFTQHgoVTv6oLqrX5srpdEd0iyI2A0AzO9BJtt0NwsJSNdryDlNvvRb2fWLgc24wkZuVijKxMOY7M7XGIotfo4WcOY1V2xyxYua+q2nuCgqYKxYg0gVIFYsQSQKkHLFiA3mW6AkRyC2sV8o6TaIUwsWK0psCmPRYsQEXvQHVY3LFiz6a8/0jSxZPd0CZfVlobNgsWLXjmZrHq+wcyzMsWLVDFsFYsS025WpWLEaGiVAlYsRoxAlCqLFiCLmne61UptWLEjBogMs2030C0+o7VYsRgDzPJu50cAU7TMCAsWJyFrRcsWLEFr//2Q==" alt="" align="left" border="0" hspace="4" vspace="4">برای عروس مهم بود که چه کسانی حتما در عروسی اش باشند.از اینکه دایی سعیدش سفر بود و &nbsp;</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;به عروسی نمی رسید دلخوربود…کاش می آمد…&nbsp;</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خیلی از کارت ها مخصوص بودند.مثلا فلان دوست و فلان رئیس…خودش کارتها را می برد با همسرش!&nbsp;</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سفارش هم میکرد که حتما بیایند.اگر نیایید دلخور میشوم.&nbsp;</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دلش می خواست عروسی اش بهترین باشد.همه باشند و خوش بگذرانند.تدارک هم دیده بود.&nbsp;<br></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">” ارگ و دیگر ابزارها”حتما باید باشند،خوش نمی گذرد بدون آنها<br> شیشه های مشروب را سفارش داده ام خدا کند تا فردا آماده شوند.&nbsp;<br></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بهترین تالار شهر را آذین بسته ام.خوبی این تالار این است که کاری ندارند مجلس مختلط باشد یا جدا.&nbsp;<br></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">چند تا ازدوستانم که خوب میرقصند حتما باید باشند تا مجلس گرم شود.&nbsp;<br></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">آخر <br></font></p> text/html 2013-09-27T05:03:41+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت انحراف بزرگ در بازی‌های اسلامی http://khorshidma.mihanblog.com/post/211 <div class="region region-content" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;"><div id="block-system-main" class="block-system" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="block-inner clearfix" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="block-content clearfix" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div id="article-16724" class="article node node-religion node-promoted node-lang-fa node-odd node-full clearfix" about="/news/16724" typeof="sioc:Item foaf:Document" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-style: none; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="node-content" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="section field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="field-items" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="field-item odd" property="content:encoded" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img hspace="3" border="0" align="left" vspace="3" src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/media/image/117_16724.jpg?itok=WaIo3EJj" alt="انحراف بزرگ در بازی‌های اسلامی "><p style="border: 0px; margin: 0px 0.5em 1em 1em; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">یکی از عرصه‌های بروز قابلیت‌های&nbsp;ورزشی، میادین بین‌المللی است که به دلیل مغایرت الگوهای رایج با&nbsp;مذهب&nbsp;و اعتقادات مسلمانان خصوصاً زنان&nbsp;مسلمان&nbsp;جهان، حضور این دسته از زنان&nbsp;مسلمان&nbsp;در مسابقات بین‌المللی و بعضآ ملی بسیار کم رنگ بوده است، فلذا بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با اهداف بروز دادن توانایی&nbsp;مسلمانان&nbsp;و شکوفائی استعدادهای ورزشی کشورهای اسلامی تشکیل شده است.<br>در این بازی‌ها تمامی افراد مرد و زن مسلمان و غیر مسلمان کشورهای اسلامی عضو در&nbsp;سازمان کنفرانس اسلامی&nbsp;حق حضور دارند.<br>انتظار می‌رفت برگزاری مسابقات ورزشی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بنا بر اسم اسلامی بودن با هدف حفظ و حراست از اصول و موازین اسلامی، تقویت همبستگی در میان مسلمانان و تعالی هویت اسلامی زنان و مردان در میادین ورزشی، تحکیم مبانی، عدم تبعیض نژادی و طبقاتی بر طبق موازین اسلامی، ارتقاء&nbsp;فرهنگ&nbsp;ورزشی را در برنامه کاری خود قرار دهد.<br>با کمال تأسف در دوره اخیر این مسابقات که در کشور اندونزی برگزار شد، بانوان کاتاروی کشورمان که در مرحله نیمه نهایی مسابقات کاتای تیمی، مصر را شکست داده بودند اما پس از گذشت 30 دقیقه رأی این پیکار برگشته و تیم ملی ایران بازنده اعلام شد و علت این تصمیم، اعتراض مصری‌ها بر این بود که چرا ورزشکاران ایرانی بین کلاه و یقه خود از پارچه استفاده کرده بودند.<br>به این ترتیب تیم ایران به دلیل رعایت حجاب، در بازی‌های اسلامی از کسب مدال طلا بازماند.<br>ضمناً بنا بر اخبار رسیده از خبرگزاری‌ها، برخی دوندگان زن این رقابت‌ها از جمله ورزشکاران ترکیه حتی با وجود اینکه نام این بازی‌ها، مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی است بدون رعایت حجاب و مانند سایر دوندگان زن جهان در این رقابت‌ها حضور داشتند.<br>بهتر بود مسؤلین این مسابقات که نام اسلامی را در عنوان این مسابقات گمارده‌اند، لاأقل رعایت ظواهر و شئونات اسلامی را جزو قوانین این مسابقات قرار می‌دادند.</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2013-09-26T16:31:04+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت «بهزاد بهرامی»ها چه جرمی مرتکب شده بودند؟ http://khorshidma.mihanblog.com/post/210 <div class="region region-content" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div id="block-system-main" class="block-system" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="block-inner clearfix" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="block-content clearfix" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div id="article-16697" class="article node node-velayat node-promoted node-lang-fa node-odd node-full clearfix" about="/news/16697" typeof="sioc:Item foaf:Document" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-style: none; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="node-content" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="section field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;"><div class="field-items" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="field-item odd" property="content:encoded" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img hspace="3" border="0" align="left" vspace="3" src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/media/image/170_16697.jpg?itok=C-su9pJa" alt="شهید بهزاد بهرامی"><p style="border: 0px; margin: 0px 0.5em 1em 1em; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">امثال «بهزاد» کم نبودند. همان‌ها که با پیروزی انقلاب، انگار که هویت گمشده‌ی خود را بازیافتند و با فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی، سر تا پا اشتیاق و شور شدند. 17 ساله‌بودنِ «بهزاد بهرامی» سبب شده بود که به او اجازه‌ی حضور در جبهه ندهند؛ به همین دلیل او برای خدمت به اسلام، به عضویت بسیج مسجد صاحب الزمان (عجل الله فرجه) در منطقه‌ی تهرانپارس درآمد. صبح روز دوم مرداد 1360 که یکی از روزهای ماه رمضان هم بود با دومین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، مصادف شده بود. «بهزاد» برای تامین امنیت محله، به نگهبانی در مقابل مسجد صاحب الزمان (عجل الله فرجه) مشغول بود که اتومبیل گالانت سفید رنگی با سه سرنشین که لباس پاسداری بر تن کرده بودند در مقابل مسجد، متوقف می‌شود و بعد یکی از سرنشینان آن با اشاره از وی می‌خواهد که جلو بیاید، او هم به اعتبار این که سرنشینان اتومبیل، پاسدار هستند با آرامش خیال به جلو می رود که در این هنگام منافقین گرگ صفت و مجاهدین لشکر شیطان، بدون این که زحمت بیرون آمدن از اتومبیل را به خود بدهند، با مسلسل های خود «بهزاد» را به رگبار گلوله می بندند و به سرعت از منطقه می گریزند.</p><p style="border: 0px; margin: 1em 0.5em; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">پزشکی قانونی پس از معاینه جسد، اصابت ۷ گلوله را بر پیکر غرقه به خون این شهید، گزارش می دهد:<br>«در معاینه علائم زیر مشخص است: ۱) چهار عدد سوراخ با حاشیه سوخته و حلقه سائیدگی در ناحیه قفسه سینه که قطر یکی حدود یک سانتیمتر و یکی حدود ۴ میلیمتر و دو عدد دیگر حدود ۵ میلیمتر می باشد و سوراخ ورود گلوله است . ۲) دو عدد سوراخ ورودی گلوله به روی مچ دست راست و یک عدد سوراخ ورودی بر روی بازوی راست که از آن یک تکه فلز خارج گردیده و ضمیمه پرونده شد. ۳) سوراخ خروجی نامنظم در ناحیه پشت قفسه سینه. با توجه به ضایعات فوق، علت مرگ اصابت گلوله و عوارض آن می باشد.»[1] غم این مصیبت، بسیار زیاد است ولی ای کاش، به همین مورد، ختم می شد. اما افسوس و صد افسوس که بالغ بر هفده هزار نفر از هموطنان بی گناه ما به دست پلید گروهک منافقین، ترور شدند. [2]</p><p style="border: 0px; margin: 1em 0.5em; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">به راستی، «بهزاد‌بهرامی»ها چه جرمی مرتکب شده بودند که باید در سن 17 سالگی و با دهان روزه، آماج گلوله‌های کینه‌توزانه‌ی گروهکی سنگدل و خبیث، قرار بگیرند؟[3] اینجاست که به عمق درایت بنیانگذار عظیم الشان جمهوری اسلامی، پی می‌بریم. آن مراد سفر کرده در بخشی از فرمان خود در سال 67 فرمودند: «<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه‌ی انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده‌ی آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.</span>»[4]</p><p style="border: 0px; margin: 1em 0.5em; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; margin: 1em 0.5em; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">پاورقی:</p><p style="border: 0px; margin: 1em 0.5em; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">1- سایت بنیاد هابیلیان</p><p style="border: 0px; margin: 1em 0.5em; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">2-&nbsp;<a href="http://www.habilian.com/persian/List_list.asp" rel="nofollow" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(46, 85, 152); text-decoration: none;">http://www.habilian.com/persian/List_list.asp</a></p><p style="border: 0px; margin: 1em 0.5em; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">3- مزار شهید: بهشت زهرا، قطعه ۲۴، ردیف ۸۷، شماره ۱۲</p><p style="border: 0px; margin: 1em 0.5em; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">4-&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">حکم امام در مورد اعدام عناصر منافقین در سال ۶۷</span></p><div><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><br></span></div></div></div></div><div class="field field-name-field-subject-velayat field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden clearfix" style="border: 0px; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;"></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2013-09-23T09:13:51+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت مادران شهداء http://khorshidma.mihanblog.com/post/209 <div align="center"><img src="http://img.tebyan.net/Big/1392/03/cac3f8ca8cfd4841be5f806b88660a52.jpg" alt="مادر 4 شهید" align="absmiddle" border="0" hspace="5" vspace="5"></div> text/html 2013-08-31T07:44:07+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت حجاب اجباری و نظر آیت‌الله طالقانی http://khorshidma.mihanblog.com/post/208 <div align="justify"><font size="2">بارها و بارها مسأله‌ی حجاب و حکم شرعی&nbsp;آن توسط نویسندگان محترم، مطابق&nbsp;نظر فقهای شیعه بیان شده و حکم وجوب ضروری آن برای زنان مسلمان بیان گردیده، اما عده‌ای با انتخاب گزینشی سخنان مرحوم آیت‌الله طالقانی «رحمةالله‌علیه» در اوائل شکل‌گیری نظام اسلامی و عدم تبیین شرایط حاکم در آن زمان، قصد دارند این مساله‌ی مهم را در حاشیه قرار داده و از سخنان ایشان، آنچه مقصود خودشان هست،&nbsp;برداشت کنند!</font></div><div class="node-content"><div class="section field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item odd"><div class="section field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden" align="justify"><div class="field-items"><div class="field-item odd"><font size="2"><a href="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/image/304_16181.jpg"><img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/media/image/304_16181.jpg?itok=8HIjIe6r" alt="حجاب اجباری و نظر آیت‌الله طالقانی" align="left" border="0" hspace="4" vspace="4"></a></font></div></div></div><font size="2"> </font><p align="justify"><font size="2">در حالی که با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط سال ۵۷ و فرمایشات امام خمینی «رحمةالله‌علیه» در مورد پوشش نامناسب برخی از بانوان در ادارات و مجامع عمومی، بعضی از زنان در اعتراض به این فرمایشات در برخی از نقاط تهران راه‌پیمایی‌های اعتراضی برگزار کردند، تا آن‌جا که این اعتراضات ادامه یافت و روز شنبه 19 اسفند تجمعی از زنان معترض در مقابل دادگستری تهران تشكیل شد، اما این بار، موافقان فرمان امام كه طی روزهای گذشته به‎طور پراكنده علیه معترضان شعار می‌دادند، حضور پررنگ‎تری داشتند؛ به‎طوری كه نیروهای كمیته‌های انقلاب دستور داشتند از زنان معترض در مقابل مردم خشمگینی كه خواستار رعایت حجاب در جامعه بودند، مراقبت كنند. دفتر امام خمینی هم اطلاعیه‌ای صادر كرد كه با مزاحمین بانوان به شدّت برخورد خواهد شد.</font></p><font size="2"> </font><p align="justify"><font size="2">اما در این میان آیت‌الله طالقانی در مصاحبه‌ای چنین فرمودند:&nbsp;</font></p></div></div></div> </div> text/html 2013-08-31T07:21:50+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت عوامل پیدایش بی حجابی http://khorshidma.mihanblog.com/post/207 <p align="justify"><font size="2">مسئله بی حجابی یکی از دغدغه های بزرگ مرد و زن مومن در کشور ماست و همه از این روال سیر نزولی رعایت حجاب و عفاف در جامعه ناراحت و نگران هستند اما چنانچه &nbsp;همه می دانیم این ناراحتی مرحله اول و پایین برخورد با منکرات و ناهنجاری های دینی است، و بدانیم &nbsp;باید وارد مرحله عملی شویم و به تنفر قلبی خشک و خالی بسنده نکنیم! مقصود بنده از مرحله عملی زدن و گرفتن و حبس کردن نیست!&nbsp;مرحله عملی یعنی برخورد عالمانه و تخصصی به مسئله بی حجابی و پیدا کردن راهکارهایی برای آن، یافتن علت های فردی&nbsp;و اجتماعی بی حجابی &nbsp;یا&nbsp;عوامل روانشناختی و اجتماعی بوجود آورنده این ضایعه اجتماعی در کشور خوب و مقدس ما.</font></p><div class="field-items" align="justify"><div class="field-item odd"><font size="2"><a href="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/image/400_16200.JPG"><img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/media/image/400_16200.JPG?itok=I0DtPIz_" alt="حجاب" align="left" border="0" hspace="3" vspace="3"></a></font></div></div><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">عواملی که به نظر بنده باعث پیدایش بی حجابی در کشور ما شده است به شرح ذیل می باشد:</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">1: استفاده نامطلوب از ماهواره و مخاطب شدن عده زیادی از مردم ما : در استفتائات بسیاری از مراجع آمده است که استفاده از ماهواره به خاطر مفاسدی که دارد جایز نمی باشد اما متاسفانه شاهد هستیم که حتی زیادی از اشخاصی که اهل نماز و مسجد هستند&nbsp;به &nbsp;بهانه هایی واهی در خانه های خود از ماهواره استفاده می کنند و ببنندگان دائمی سریال هایی هستند که نه تنها خبری از پوشش و حجاب اسلامی در آنها نیست هیچ، اشاعه مفاسد اخلاقی را نیز می کنند! چگونه فرزندی که در این خانه&nbsp;با این صحنه ها مانوس است فردا ذره ای محبت به پوشش و حجاب داشته باشد؟! جا دارد که در خور حال این اشخاص که هم می خواهند خدا را داشته باشند و هم جعبه جادو &nbsp;شیطان را در منزل داشته باشند&nbsp;این آیه شریفه را بگوییم «&nbsp;أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ»[1] البته خطاب با اشخاصی است که اهل سوء استفاده از این وسیله هستند و با دین خودشان صداقت ندارند.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">2: جذب دانشجوان غیر بومی در شهر های سنتی:</font></p> text/html 2013-08-31T06:00:38+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت حقوق بشر ادعایی غرب http://khorshidma.mihanblog.com/post/205 <div align="justify"><font size="2">غرب که ادعای حقوق بشر دارد و خود را مدعی حقوق بشر می داند در یک اتفاق دم خروس این ادعا به بیرون زد ! در ملا عام یک دختر فلسطینی را دوره کردند و می خواستند حجاب از سر او بردارند ولی او مقاومت کرده و از این اقدام جلوگیری نمود.</font><span class="time pubdate" title="c"></span></div><div class="section field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item odd"><div class="field-items" align="justify"><div class="field-item odd" rel="og:image rdfs:seeAlso"><a href="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/image/467_14254.jpg"><img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/media/image/467_14254.jpg?itok=XctFSwgg" alt="azadi" align="left" border="0" hspace="3" vspace="3"></a></div></div> <p align="justify"><font size="2">روزنامه معاریو به نقل از شاهدان عینی فاش کرد: یکی از زنان اسرائیلی بدون هیچ دلیل و توجیهی، به این دختر فلسطینی حمله ور شد و با مشت به سر او کوبید و مشاجره با دختر را آغاز کرد، تا بقیه زنان تندرو اسرائیلی به او ملحق شوند و به طور دسته جمعی به ضرب و شتم دختر فلسطینی بپردازند.</font></p> <p align="justify"><font size="2">به گفته شاهدان عینی، زنان اسرائیلی سعی کردند حجاب دختر فلسطینی را از سرش بردارند، اما او در برابر آنها مقاومت کرد تا این که همۀ آنها به سمت او حمله ور شده و حجاب از سرش برگرفتند.</font></p> <p align="justify"><font size="2">خانم «دوریت» از فعالان صلح اسرائیلی که توانست از این واقعه عکس هایی مستند بگیرد، تاکید کرد که شاهدان این حادثه، هیچ اقدامی برای جلوگیری از این تعدی زنان اسرائیلی انجام ندادند.</font></p> <p align="justify"><font size="2">در پی انتشار عکس های این رسوایی، پلیس رژیم صهیونیستی به منظور سرپوش نهادن بر این جنایت، از تشکیل پرونده رسیدگی و تحقیق در این باره خبر داد.</font></p> </div></div></div> text/html 2013-08-12T05:45:05+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت ورودی های حوزه های علمیه http://khorshidma.mihanblog.com/post/204 مرکز مدیریت حوزه علمیه کاشان میزبان دانش آموزان خالدآبادی خواهد بود امسال آقایان علیرضا قاسمی ، حمیدرضا جمعه خالدی، محمد جواد بیطاری و مجتبی کمالی دانش آموز دبیرستان شهید چمران شهر خالدآباد موفق به قبولی در آزمون و مصاحبه حوزه های علمیه شدند <br><img src="http://upcity.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=17107156042486815947.jpg" alt="17107156042486815947.jpg" style="width: 93.75px; height: 125px;"><img src="http://upcity.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=80168215513997179796.jpg" alt="80168215513997179796.jpg" style="width: 93.75px; height: 125px;"><img src="http://upcity.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=28089163473647416231.jpg" alt="28089163473647416231.jpg" style="width: 93.75px; height: 125px;"><img src="http://upcity.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=69319305806195654799.jpg" alt="69319305806195654799.jpg" style="width: 93.75px; height: 125px;"> text/html 2013-07-17T19:15:56+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت وهابیت مایه‌ی ننگ اسلام http://khorshidma.mihanblog.com/post/203 <div style="text-align: justify;" class="field-items"><div class="field-item odd"><font size="2"><a href="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/image/152_15087.jpg"><img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/media/image/152_15087.jpg?itok=DvjOl5NY" alt="تصویر نحس وهابیت" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5"></a></font></div></div><div style="text-align: justify;" class="section field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item odd"><p><font size="2"><span>پیامبر (ص) فرمودند:<br>تفترق أمتی علی ثلاث و سبعین فرقة، كلها فی النار إلا فرقة واحدة.<br>أمت من به 73 فرقه متفرق خواهند شد و جز یک فرقه، تمام آن فِرَق، اهل آتش هستند.[1]</span></font></p> <p><font size="2"><span><span dir="RTL">بعد از پیامبر (ص) مسلمانان به دو گروه تقسیم شدند، عده‌ای به گفته‌های پیامبر (ص) &nbsp;که در مواقع متعدد بیان کرده بودند، من جمله روز غدیر، عمل کردند و به امیر مومنان حضرت علی (ع) ایمان آوردند و از او طبعیت کردند، که به آنها شیعیان گفته می‌شود.(به معنی پیرو)<br>و عده‌ای هم قبل از این که بدن پیامبر (ص) را تشیع کنند، در سقیفه‌ی بنی ساعده اجتماع کردند و جانشینی برای پیامبر&nbsp;(ص) انتخاب کردند، و از خلیفه‌ای که در آن روز انتخاب کرده بودند تبعیت کردند.<br>در این مجال بحث در مورد حق و یا باطل بودن آن کار نداریم اما بحثی که اینجا مطرح است، امروزه فرقه وهابیت که خود را از اهل سنت می‌دانند در جوامع دست به کارهای می‌زند که حتی اهل سنت هم آنها را رد می‌کنند.</span></span></font></p> <p><font size="2"><span><span dir="RTL"><strong><span>اولا شیعه:</span></strong></span></span></font></p> <p><font size="2"><span><span dir="RTL">شیعه از همان اول از این گروه جدا بوده، به گفته‌های پیامبر (ص) &nbsp;عمل کرده و از حضرت علی (ع) طبعیت کرده. پس واضح است که وهابیت را فرقه‌ای ضاله می‌داند.</span></span></font></p> <p><font size="2"><span><span dir="RTL"><strong><span>ثانیا اهل سنت:</span></strong></span></span></font></p></div></div></div> text/html 2013-07-07T04:17:26+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت عامل تشدید خوی حیوانی در سلفیّه چیست؟ http://khorshidma.mihanblog.com/post/202 <div class="field-items" align="justify"><div class="field-item odd"><a href="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/image/155_14875.jpg"><img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/media/image/155_14875.jpg?itok=TMB4Owhg" alt="شیخ سلفی" align="left" border="0" hspace="5" vspace="55"></a>سلفی‌ها معتقدند كه باید بر اساس سیره صحابه و تابعان رسول خدا (ص) كه سلف صالح آن حضرت هستند، عمل نمود ـ گرچه این گونه افراد، كمتر اهل تحقیق و پاسخ به شبهات مطرح شده در زمینه است؟عقاید خود هستند ـ امّا اشكالی در مورد عقیده آنها وجود دارد و آن اینكه؛ چه در عصر رسول خدا و چه بعد از آن، صحابه دچار اختلافات شدیدی بودند،‌ با این وجود، ملاك عمل شما، سیره كدام یك از آن‌ها </div></div><p align="justify"><span><strong>برای تبیین بحث، نمونه‌ای از اختلافات صحابه به اختصار بیان می‌شود:</strong><br><strong>1: در زمان رسول خدا:</strong><br><strong>الف:</strong> پس از اینكه سپاه اسلام در جنگ بدر به پیروزی رسید، بین اصحاب اختلاف افتاد كه با اسیران چگونه رفتار شود؟ این اختلاف به قدری شدید بود كه این آیه نازل شد: «لَولَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیمَا اَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ؛ اگر نوشته ثابتی از جانب خدا از پیش نبود، در این كاری كه در پیش گرفته‌اید كیفر بزرگی به شما می‌رسید» [1]<br><strong>ب:</strong> در صلح حدیبیه، وقتی رسول خدا (ص) صلح را پذیرفت، برخی اصحاب كه این مساله برای آنها سخت و سنگین بود، به شدّت مخالفت كرده و آن را مایه ذلّت دانستند. [2]<br><strong>ج: </strong>رسول خدا (ص) در بستر بیماری بود، قلم و كاغذی طلب كرد كه برای امّت نامه‌ای بنویسد، بین اصحاب اختلاف در افتاد، تا جایی كه آن حضرت فرمود: «برخیزید، شایسته نیست نزد من با یكدیگر كشمكش كنید» [3]<br><strong>2: پس از درگذشت آن حضرت:</strong><br>هنوز آب كفن پیامبر (ص) خشك نشده بود كه اختلافات شروع شد، اختلافات شدیدی كه حتّی با گذشت زمان، ریشه فرقه‌هایی مثل قدریه، مرجئه، معتزله، مجسمه و... در همان قرن اوّل اسلام شكل گرفت. [4] البته شرح و بسط آن، از حوصله این مقال اندك خارج است و خود مجال مفصّلی می‌طلبد.<br>بنابراین پس از این مطلب كوتاه لازم است سوال را دوباره تكرار كنیم، و آن اینكه؛ شما سلفیّه كه فهم و برداشت سَلَف صالح را ملاك عمل خود قرار می‌دهید، با توجّه به این اختلافات شدید بین صحابه رسول خدا (ص)، چطور بین همه آن عقاید و گرایشات سیاسی را جمع می‌كنید؟ باید پاسخ دهید كه آیا پشت اعمال ننگین و جنایتكارانه شما، <a href="http://www.jonbeshnet.ir/news/14817" rel="nofollow"><strong>عقلانیّت</strong></a> و عقیده راسخ وجود دارد، یا اینكه <a href="http://www.jonbeshnet.ir/news/14838" rel="nofollow"><strong>پیروی از شهوات و هوای نفس</strong></a> و...، این خوی حیوانی را در شما تشدید و غالب كرده است؟</span></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <div align="justify"><span><strong>منابع:</strong></span><br><span>1. انفال/ 60.</span><br><span>2. صحیح بخاری، ح114.</span><br><span>3. صحیح بخاری، ج 1، باب كتابت علم.</span><br><span>4. سلف و سلفی گری، نشریه مكتب اسلام، شماره 51، ص13.</span></div> text/html 2013-07-02T04:07:43+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت روز قیامت گوگل زبان باز می کند http://khorshidma.mihanblog.com/post/201 <div align="center"><img src="http://harfeto.ir/sites/default/files/13556552331_2.jpg?1367733536" alt="گوگل در روز قیامت" align="absmiddle" border="0" hspace="5" vspace="5"></div> text/html 2013-07-02T03:27:33+01:00 khorshidma.mihanblog.com شهید ولایت کشف حجاب مدرن و نوین http://khorshidma.mihanblog.com/post/200 <div class="section field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden" align="justify"><div class="field-items"><div class="field-item odd"><font size="2"><a href="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/media/image/24_14826.jpg"><img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/medium/public/media/image/24_14826.jpg?itok=bwgywtpn" alt="کشف حجاب نرم" align="left" border="0" hspace="4" vspace="4"></a>با سلام<br></font></div></div></div><div class="section field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden" align="justify"><div class="field-items"><div class="field-item odd"><p><font size="2">خواستم بدانم چرا با اینکه بسیاری از مادرهای که با حجاب و با حیا هستند دخترانشان بد حجاب می شوند و گاهی هم بی حیا یا اینکه از حیای کمی برخورد هستند آیا سخت گیری های خانواده موجب این مسئله شده یا اینکه روش های تربیتی نادرستی دارند؟<br>ممنون می شوم اگر هر چه سریعتر پاسخ بنده را بدهید<br>با تشکر فراوان</font></p> <p><font size="2"><strong>پاسخ:</strong><br>بسم الله الرحمن الرحیم<br>سلام علیکم<br>لازم است که ابتدا به دو مقدمه توجه فرمایید<br>1.&nbsp; انسان ها با هر چیزی و هر مدلی از زندگی انس بگیرند دل کندن از آن بسیار سخت است و هر چه اطرافیان بخواهند تغییری ایجاد کنند به موفقیتی دست نمی یابند پس باید با روش های خوب انس بگیریم و فرزندان خود را به روش های خوب انس دهیم<br>2.&nbsp; شش سال اول زندگی انسان به مرحله «انس» مشهور است یعنی در این مقطع سنی با هر چه انس بگیرند به هما روش در آینده زندگی خواهند کرد یعنی اگر به خوبیها انس بگیرد، در آینده همین خوبیها را از خود بروز می دهد و اگر با بدیها انس بگیرد در دوران نوجوانی بدی ها از او نمایان خواهد شد و در این 6 سال شخصیت فرزندان ما شکل می گیرد<br>&nbsp;نتیجه ای که<br></font></p> </div></div></div>